Kort (foto) verslag Algemene Leden Vergadering 5-maart-2016

Ron opende de vergadering met het accent op het slinkende ledental.

Klik hier om de foto-rapportage te bekijken

Er is een key-cord actie opgestart, waarbij leden tijdens hun tochten een wervend key-cord in de kuip van een niet-lid Compromis of C-Yacht boot kunnen deponeren. Indien de boot bemand is uiteraard met enkele wervende one-liners om lid te worden!

Daarna nam de secretaris het afgelopen verenigingsjaar door (met lichtbeelden), zeer inzichtelijk.

Vervolgens kwam het financiele reilen en zeilen aan bod, waarbij besloten is de contributie van 2017 ongewijzigd te laten.

Het financiele beleid werd unaniem goedgekeurd door de vergadering.

Ron heeft kort gememoreerd dat Jan Walthuis aan het warm lopen is om webredactionele taken te gaan doen, waarbij Roel Hagen meer op de achtergrond technische zaken blijft waarnemen. Roel Hagen heeft de aanwezige leden aangemoedigd om zelf advertenties, blog berichten en vragen en reacties te plaatsen. Deze berichten worden eerst door de webredactie gemodereerd, voordat ze daadwerkelijk worden getoond.

Norbert Leitner hield een zeer gewaardeerde verhandeling over het overwinteren in Denemarken, waarna Ton Bruns een uitermate boeiend verslag deed over zijn wereldreis met de Tonkin.
De Compromisclub heeft zijn goede doelen (Kankerfonds en KNRM) mede gesponserd en met de verkoop van zijn boeken meldde Ton EUR 700 hiervoor te hebben opgehaald.