Van de Voorzitter 2015-4

Ron Braakman – C888 Marian

(2015-4)

In het najaar is het bestuur, met onze redacteur, bij elkaar gekomen. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: de financiele stand van zaken, bijzonderheden, terugblikken en vooral het bespreken van ideeen voor de activiteiten in 2016. Kort samen gevat, financieel zijn we gezond. Bijzonder om te melden is wel dat we een (lichte) terugloop zien van het leden aantal. Hiervoor willen we ons het komend jaar extra inspannen, wij vragen iedereen hieraan mee te helpen. Op dit moment worden er promotie keycords gemaakt, die op de komende evenementen worden uitgereikt. Het is de bedoeling om deze keycords in andere Compromis schepen te leggen, waar we van denken dat dit nog geen leden zijn.

Onze webmaster, Roel Hagen, die zich de laatste 15 jaar altijd bijzonder heeft ingezet, heeft aangegeven om het stokje over te willen geven. In deze Kompas staat een oproep hiervoor. Ik reken op liefhebbers om deze leuke taak, ons visitekaartje, over te nemen.

Waar we als bestuur soms wel mee worstelen, is de vraag wie een interessante of leuke spreker voor onze club is. Of bijvoorbeeld de vraag waar behoefte aan is! Als er ideeen zijn over interessante onderwerpen of sprekers, laat het ons weten!

We starten het nieuwe jaar op 17 januari, waar we de reizen van de Tooluka naar Groenland en IJsland kunnen meebeleven. Verder horen we de laatste ontwikkelingen bij C-Yacht/Zaadnoordijk, die ons ook trakteert op snert met roggebrood. Ik verheug mij er op om dan weer veel handen te kunnen schudden.
Vergeet niet om alvast 5 maart te noteren voor onze Algemene Ledenvergadering.

Tot slot wil ik iedereen fijne feestdagen wensen en een goed en gezond nieuwjaar.

Ron Braakman
ron.braakman@gmail.com
06-12174215