Van de Voorzitter 2016-1

Ron Braakman – C888 Marian


Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, lijkt het wel of het al voorjaar is, met veel verwaaide dagen. Langzaam begin ik aan wat klussen op onze boot, die over ruim zes weken weer te water gaat. Het makkelijk opbergen van de kuiptafel in de bakskist, vergt toch nog heel wat uurtjes! Wij hebben ook onze vaarweken en vaarweekenden alvast globaal ingepland.

Opvallend veel boten van onze leden zijn vorig jaar verkocht, ik kan dan ook niet anders concluderen dan dat de botenmarkt weer aantrekt. Voor de leden natuurlijk positief voor onze vereniging iets minder, omdat de nieuwe leden die we mochten verwelkomen hiertegen niet opwogen.
We willen proberen dit jaar ons ledenbestand weer op het ”oude” aantal te brengen. Tijdens onze Algemene Ledenvergadering vertel ik hierover meer, met onze promotie keycords.
Op de komende Algemene Leden vergaderingen hebben we ook een leuke spreker gevraagd: Ton Bruns. Zijn presentatie heeft als titel ”Kan je vrijen als het stormt?”. Zijn boek hierover zal op dit middag ook verkrijgbaar zijn. Niet onvermeld wil ik laten, dat Ton hiervoor geen vergoeding vraagt maar het verzoek heeft gedaan om een gelijkwaardig bedrag, die wij gewoonlijk voor onze sprekers betalen, op 50/50 basis over te maken aan het KWF en de KNRM. Daarnaast zal Norbert Leitner ons kort meenemen met zijn ervaringen om de boot in Denemarken te laten.
Tenslotte tot ziens op de Algemene Ledenvergadering.

Ron Braakman,
ron.braakman@gmail.com,
06-12174215