Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – besluit statutenwijzigingen

Hierbij nodigen wij u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 mei 2022, tijdens het Hemelvaart Clubweekend.

Start om 17.00 aan de “Compromis” steiger in de Batavia Haven te Lelystad (de steiger herkent u aan de Compromis vlaggen).

De vergadering wordt afgesloten met een steiger borrel.

Notaris J & VC uit Heemskerk heeft een concept statutenwijziging gemaakt, om onze statuten te laten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

De Algemene Ledenvergadering dient te besluiten over de statutenwijzigingen.

Op onze website, onder het kopje [Voor leden] kunt u, nadat u bent ingelogd, toegang krijgen tot de concept statutenwijziging: compromisclub.nl - Statuten.

Leest u deze aandachtig door. Vragen over de nieuwe statuten kunt u doorgeven aan secretaris@compromisclub.nl

Graag vragen wij u om zich voor deze Algemene Ledenvergadering aan te melden via onze website onder het kopje [Evenementen].

Goedkeuring van de nieuwe statuten moet gebeuren door ten minsten twee derde van alle leden. Als blijkt dat er niet voldoende leden aanwezig zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering dan zal de vergadering geschorst worden. Vervolgens zal 30 minuten na de schorsing een nieuwe Algemene Ledenvergadering worden georganiseerd, op dezelfde locatie. Als tenminste twee derde van de dan aanwezige leden de nieuwe statuten goedkeurt, kunnen de statuten bij de notaris bekrachtigd worden, waarna de definitief gewijzigde statuten gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel en op onze website geplaatst worden ter raadpleging.

Het bestuur.

NaamBoot naam
Linda Riemer en Peter HeerschopMarée
Jan WalthuisEleonora
A. SchipperAmare
P. VinkSAFFIER
Ebe van der LandLiberty
Joost KollöffelKarma
José en Henk BrusselersBRUSKE
Konrad de GrootBaribas