De ONLINE ledenvergadering vond plaats op woensdag 27 juli, aanvang 20.00 uur.
De agenda omvatte één punt nl Statutenwijziging. 

 

Meer informatie van de Online Ledenvergadering op 27-juli a.s. wordt hieronder zichtbaar nadat u als lid bent ingelogd.