Beëindigen lidmaatschap

<< naar Contact & Aanmelden

U kunt op 3 manieren uw lidmaatschap van de Compromisclub beëindigen:


1) per direct
2) per eerstvolgende vervaldag (31-december a.s.)
3) per <dag-maand-jaar>

 

Kiest u voor optie 2, per eerstvolgende vervaldag, dan blijft u lid tot het einde van het jaar en blijft u de C-Kompas ontvangen tot het einde van het jaar.
De contributie die u heeft betaald geldt voor het lidmaatschap van een heel jaar en eindigt op 31-december, waarna het lidmaatschap automatisch met een jaar wordt verlengd.
Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap geeft geen recht op teruggaaf van de contributie.
Beëindigen van het lidmaatschap kunt u doen door een email te zenden aan: secretaris@compromisclub.nl waarin uw achternaam, straatnaam, postcode en woonplaats zijn opgenomen en onder vermelding van ‘beëindiging lidmaatschap Compromisclub per …’.